Skip to main content

Hitachi

Hitachi High-Technologies in China

Address Room 1501, No.1 Changjiang Building, 8 Tianshan Road, Wuxi New Area, Wuxi, P.R.C
TEL 86-510-6876-0631
FAX 86-510-6875-0639