Skip to main content

Hitachi High-Tech
  1. Home
  2. About Us
  3. Location

Location

Head Office

Head Office Toranomon Hills Business Tower, 1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-6409, Japan
TEL: 03-3504-7111
FAX: 03-3504-7123

Hokkaido

Hokkaidou 1-2 Kita 7 Jōnishi 1 Chome, Kita-ku,Sapporo-shi, Hokkaido 060-0807, Japan
TEL:011-792-0050
FAX: 011-707-3410

Touhoku

Touhoku 9-27 Chuo 2-chome, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0021, Japan
TEL: 022-395-5355
FAX: 050-3156-2630

Kantou

Naka Area 882 Ichige, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8504, Japan
TEL: 029-273-2111
FAX: 029-273-2199
Naka Area, Marine Site 552-53 Shinkocho, Hitachinaka-shi,Ibaraki 312-8504, Japan
TEL: 029-273-2111
Hitachinaka sales Office 832-2 Horiguchi, Hitachinaka-shi,Ibaraki 312-0034, Japan
TEL: 080-1006-5495
FAX: 029-354-8308
Tochigi 5-111 Ohiramachi Tomida, Tochigi-shi,Tochigi 329-4404, Japan
TEL: 0282-43-3150
FAX: 0282-43-1449
Harumi Harumi Triton Square Office TowerX, 8-10 Harumi 1-chome, chuo-ku, Tokyo 104-6031, Japan
Saitama 1600 Kami, Kamisato-machi, Kodama-gun,Saitama 369-0395 Japan
TEL: 0495-32-2000
FAX: 0495-32-2044

Chubu

Cyubu 13-19 Nishiki 2 Chome, Naka-ku,Nagoya-shi, Aichi 460-0003, Japan
TEL: 080-8420-4832
FAX: 052-219-1866
Yokkaichi 2-25 Yasujima 1 Chome, Yokkaichi-shi,Mie 510-0075, Japan
TEL: 050-3139-4309
FAX: 059-357-2015

Kansai

Kansai 3-31 Miyahara 3 Chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0003, Japan
TEL: 06-4807-1821

Chugoku

Kasado 794 Higashitoyoi, Kudamatsu-shi, Yamaguchi 744-0002, Japan
TEL: 0833-41-8704
FAX: 0833-41-8691

Kyushu

Kyushu 12-20 Kamikawabatamachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0026, Japan
TEL: 092-710-4690
FAX: 092-271-6301
Oomuta 1892-1 Tegama, Omuta-shi, Fukuoka 836-0004, Japan
TEL: 0944-56-8520
FAX: 0944-56-8521

Group Companies