Skip to main content

Hitachi

Hitachi High-Technologies in China

Hitachi High-Technologies (Shanghai) Co., Ltd.


Branch Offices

Hitachi High-Technologies Hong Kong Limited


Hitachi High-Technologies (Shenzhen) Co., Ltd


Hitachi Instrument (Suzhou), Ltd.


Hitachi Instrument (Dalian) Co., Ltd